Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 740

740. bulwary nad Wartą


Lokalizacja

Brzegi Warty na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Jaskrowskiej

Skrócony opis

Zagospodarowanie i wykorzystanie walorów Warty na odcinku rzeki przepływającej przez Stare Miasto. Istnieje możliwość stworzenia pięknej przestrzeni dla mieszkańców i turystów  - zwrócenie miasta w stronę rzeki na wzór wielu europejskich miast.

Opis zadania

Istnieje potrzeba zwrócenia miasta ku rzece i wykorzystania walorów tego miejsca dla dobra mieszkańców i turystów na wzór wielu miast europejskich.
Zagospodarowana zieleń, łąki kwietne, ciekawe gatunki drzew i krzewów, alejki spacerowe, miejsca wypoczynku i spotkań, ścieżka rowerowa, przystań kajakowa, popularna gastronomia na dobrym poziomie, most o ciekawych walorach architektonicznych. Inwestycja ta nie generowałaby wielkich kosztów dla miasta,  a w perspektywie przynosiłaby zyski;  w jej realizację mogliby włączyć się sami mieszkańcy.  W tej chwili miejsce to jest zaniedbane i robi bardzo ponure wrażenie i przykro, że potencjał tego miejsca pozostaje niewykorzystany.

-

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

300 000

odcinek mierzy ok. 650mb, dlatego koszt realizacji zadania będzie wyższy niż zakładany przez autora projektu.