Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 741

741. Zakup urządzenia AED dla RESCUE TEAM


Lokalizacja

Częstochowa, Ul. Focha 19/21

Skrócony opis

Zakup urządzenia AED dla ratowników wolontariuszy Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM

Opis zadania

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM to ratownicy wolontariusze pełnią patrole na wielu Częstochowskich wydarzeniach, festynach, piknikach, eventach gdzie rzetelnie czuwają nad turystami, mieszkańcami oraz pielgrzymami. Ratownicy RESCUE TEAM ze względu na epidemie oraz wiele dodatkowych czynników związanych z wysoko idącą inflancją nie mogą liczyć na sponsorów, darczyńców.
Podczas każdego zabezpieczenia korzystają ze sprzętu zakupionego z własnych środków. Aby zapewniać najwyższy standard opieki dodatkowo potrzebują terapeutycznego urządzenia AED które muszą pożyczać lub wynajmować co tworzy dodatkowe koszty.
Z uwagi iż działają na terenie miasta Częstochowy, zagłosujmy i zakupmy im sprzęt RATUJĄCY ŻYCIE w postaci urządzenia AED który będą mieć na własny użytek do pomocy być może właśnie nam - MIESZKAŃCOM !
Ratownicy pomagają i czuwają nad nami a my pomóżmy im.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1AED terapeutyczne z zestawem elektrod6 800 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

koszt utrzymania 1000,00 zł