zadanie nr 67

67. Wybudujmy sobie pomnik na Błesznie. Nie tylko same bloki i wieżowce dookoła.


Lokalizacja

Przy ulicy Bohaterów Katynia.

Skrócony opis

Obudźmy skojarzenia Częstochowy. Zróbmy w naszym mieście szlak skojarzeń przez budowę małej, bądź większej architektury.
Częstochowska dzielnica Błeszno kojarzy się nam głównie z ... no właśnie z czym? Bloki, wieżowce, dawna osada, folwark, wapiennik. Mi najbardziej z ulicą Bohaterów Katynia.  Z jednej strony dzielnica "sypialnia" a z drugiej historia od czasów średniowiecza. Wybudujmy pomnik/rzeź

Opis zadania

Obudźmy skojarzenia Częstochowy. Zróbmy w naszym mieście szlak skojarzeń przez budowę małej, bądź większej architektury.
Częstochowska dzielnica Błeszno kojarzy się nam głównie z ... no właśnie z czym? Bloki, wieżowce, dawna osada, folwark, wapiennik. Mi najbardziej z ulicą Bohaterów Katynia.  Z jednej strony dzielnica "sypialnia" a z drugiej historia od czasów średniowiecza. Wybudujmy pomnik/rzeźbę najlepiej kojarzącą się nam z dzielnicą.

Uzasadnieniem pomysłu jest fakt, że pomnik ten będzie na pewno kolejną atrakcją turystyczną, bo w naszym mieście nie ma ich za wiele. Na mapie naszego miasta powstanie kolejny punkt dla turysty który będzie chciał odwiedzić albo dla nas samych jako główny punkt spotkań. Takie miejsca zostają na długie lata.

Pomysł na formę pomnika/rzeźby może zostać poddany konkursowi wśród plastyków, mieszkańców... i może być wykonany z każdego trwałego materiału. Nagrodą za zwycięski projekt, będzie jego realizacja.

W załączniku przedstawiam jak w innych miastach stawiają na małą architekturę, która kojarzy się z miastem czy daną dzielnicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa Pomnika50 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z Art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy.