Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 80

80. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej ( od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)


Lokalizacja

Od ul. Skalna 1 do ul. Hektarowej

Skrócony opis

Budowa oświetlenia fragmentu ul. Skalnej ( od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej)

Opis zadania

Wykonanie zadania opierać się będzie na budowie linii oświetlenia wzdłuż ul. Skalnej, na odcinku od ul. Prędziszów do ul. Hektarowej. Pierwszym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia, a następnie realizacja - budowa linii oświetlenia tj. montaż szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i opraw. Obecnie na wskazanym odcinku drogi nie ma żadnego oświetlenia. Oświetlenie ulicy jest wskazane, z uwagi na coraz większą liczbę mieszkańców, budowę domów mieszkalnych oraz z uwagi na nierówności w drodze. Wskazany odcinek jest bardzo niebezpieczny po zmroku dla pieszych i rowerzystów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Dokumentacja techniczna8 700 zł
2Realizacja (koszty szafy sterowniczej, linii kablowej, słupów i opraw)80 500 zł
Łącznie: 89 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

11 180,00 zł