Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 81

81. Ławeczka gen. Janusza Głuchowskiego


Lokalizacja

Plac przed Rezerwatem Archeologicznym Kultury Łużyckiej
ul. Waleriana Łukasińskiego 20
numer działki 118/4

Skrócony opis

Ławeczka Janusza Głuchowskiego - stały element architektoniczny w Częstochowie., stworzony w dzielnicy Raków, przypominający o wybitnym częstochowianinie, ławeczka w raz z postacią gen. Janusza Głuchowskiego zostanie umiejscowiona w dzielnicy Raków, w pobliżu dworca PKP, będzie elementem edukacyjnym, atrakcją turystyczną i kulturowym odsłonięcie i wkomponowanie w dzielnicę z którą był związany.

Opis zadania

W 2020r. obchodzimy ważne wydarzenie w historii Polski i miasta - 100 - lecie Bitwy Warszawskiej. Dla mieszkańców Częstochowy ważne, abyśmy pamiętali, że 100 lat temu Częstochowa i jej mieszkańcy byli bardzo zaangażowani w walkach o Niepodległą Ojczyznę. Inicjatywa ma polegać na upamiętnieniu gen. Janusza Głuchowskiego,  Janusz Julian Głuchowski urodził się 6 sierpnia 1888 r. w majątku Bukowa gmina Łękawa w powiecie piotrkowskim. W 1897 r. rodzina Głuchowskich  przeniosła się do Rakowa pod Częstochową, gdzie jego ojciec był kierownikiem kopalni rudy w Poraju, należącej do Huty „Częstochowa” . Ojciec Janusza – Marian Głuchowski -  był jednym z organizatorów Polskiej Partii Socjalistycznej w Hucie „Częstochowa".  Sam Janusz Głuchowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1905 r., a od 1906 r. należał do Organizacji Spiskowo – Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej.6 sierpnia 1914 r. Janusz Głuchowski wymaszerował z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego jako „Belniak”, czyli członek słynnego patrolu konnego Władysława Beliny – Prażmowskiego. Następnie służył w Legionach, walczył w bitwach m.in. pod Kostiuchnówką. W 1917 r. internowany i osadzony w Beniaminowie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dowodził najpierw 7 pułkiem ułanów, a następnie, I Brygadą Jazdy  w 1920 r. w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, pod Zasławiem. Po zakończeniu walk o granice II Rzeczypospolitej, w latach 1924 – 1925 Janusz Głuchowski dowodził   1 Brygadą Kawalerii. Janusz Głuchowski obok ludzi związanych z walką o Niepodległość, a związanych z Częstochową takich jak Gustaw i Rudolf Dreszer, Marian Żegota - Januszajtis czy Stanisław Burhardt-Bukacki zasługuje na upamiętnienie. Proponowana ławeczka wraz odlewem gen. Głuchowskiego  i jej odsłonięcie będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Postać Janusza Głuchowskiego zostanie  odlewana w proporcji 1:1 i nawiązywać będzie do postaci w Częstochowie - Haliny Poświatowskiej, dra Władysława Biegańskiego i  Marka Perepeczki, zaś ławeczka będzie wykonana z cegły i nawiązywać będzie do architektury dzielnicy z którą był związany gen. Janusz Głuchowski. W ławeczkę będą wkomponowane najważniejsze wydarzenia z życia generała. Ławeczka będzie ważnym elementem architektury Rakowa, ciekawą atrakcją turystyczną i kulturalną.  Dodatkowo zostanie wydrukowanych 100 egzemplarzy publikacji "Częstochowianie w marszu do Niepodległej" i za darmo przekazane do wszystkich szkół częstochowskich.  W dniu odsłonięcia zostanie przygotowany happening promujący odsłonięcie ławeczki i jednocześnie postać gen. Janusza Głuchowskiego jako symbolu zaangażowania częstochowian w walce o Niepodległość.  Przygotowanie wystawy - Częstochowianie w marszu do Niepodległej na 10 tablicach, które będą nieodpłatnie przekazywane do szkół jako element edukacji o częstochowskich bohaterach, a zaprezentowane zostaną w dniu odsłonięcia ławeczki gen. Janusza Głuchowskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt ławeczki5 500 zł
2Ławeczka wraz z montażem85 000 zł
3Spotkanie inaugurujące odsłonięcie ławeczki - 100 -lecie bitwy warszawskiej, 1 500 zł
4Publikacja - Częstochowianie w marszu do Niepodległej - 100 egzemplarzy 3 500 zł
5Przygotowanie wystawy 3 000 zł
Łącznie: 98 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

obiekt nie wymaga specjalnego utrzymania

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.