Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 3

3. Dywanik asfaltowy na ul. Ostrowskiej – (od ul. Chochołowskiej do ul. Pienińskiej)


Lokalizacja

Ul. Ostrowska – od ul. Chochołowskiej do ul. Pienińskiej

Skrócony opis

Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na ul. Ostrowskiej na odcinku od ul. Chochołowskiej do ul. Pienińskiej.

Opis zadania

Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie z tłucznia pozwoli na poprawę komfortu drogowego mieszkańców nie tylko ul. Ostrowskiej, ale i pozostałej części osiedla.
Ul. Ostrowska wraz z ul. Chochołowską stanowią główną drogę przebiegającą przez rozwijające się osiedle domków jednorodzinnych. Przejazd przez ul. Ostrowską stanowi OSTATNI BRAKUJĄCY element obejścia od południowej strony cmentarza Św. Rocha pomiędzy ul. Wręczycką, a ul. Wyszyńskiego.
W pasie drogowym znajdują się wszystkie media: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja sanitarna, światłowód. Odcinek ul. Ostrowskiej od ul. Chochołowskiej do ul. Pienińskiej posiada oświetlenie uliczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie dywanika asfaltowego350 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach