Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. MARSZOBIEG 31JP2 - 31 km


Lokalizacja

Aleje Najświetszej Maryi Panny, Aleja Sienkiewicza, Błonia Jasnogórskie, Plac Ignacego Daszyńskiego.

Skrócony opis

Rok 2025 to XX rocznica odejścia do Domu Karola Wojtyły, Papieżą Jana Pawła II Honorowego Obywatela Częstochowy,
Oczekuję zorganizowania przez MOSiR imprezy biegowej  na dystansie 31 km gdyż .Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II,
Honorowy Obywatel Częstochowy żył 31ooo dni .

Opis zadania

"MARSZOBIEG 31JP2 - 31 km  Alejami Najświętszej Maryi Panny"

Spod szczytu Jasnej Góry do pomnika Jana Pawła II na Placu Ignacego Daszyńskiego
i z powrotem jest około 4 km co przy 8 pętlach da 31 km

START i META:do uzgodnienia

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1MOSiR200 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Jeżeli w roku 2025 impreza nie będzie rokowała samofinansowania wynikającego z dużego zainteresowania kolejną proponuję na rok 2030.

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej