Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 11

11. Budowa chodnika na ul. Ikara


Lokalizacja

ul. Ikara w Częstochowie

Skrócony opis

Szanowni Państwo,
długo oczekiwana inwestycja "Budowa chodnika na ul. Ikara w Częstochowie" ma zaspokoić potrzeby mieszkańców. Budowa chodnika na ul. Ikara od strony budynków z numerami parzystymi począwszy od numeru 136. Wybudowany chodnik zapewni bezpieczne poruszanie się młodzieży w kierunku do i ze szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię.

Opis zadania

Dodatkowo umożliwi dojście do przystanków autobusowych znajdujących się przy ulicy Ikara dla osób mieszkających w pobliżu ul. Ikara, ul  Gminna, ul. Dedala oraz ul. Św. Rocha, osób chcących dotrzeć do centrum dzielnicy Grabówka, do przychodni NFZ, apteki, oddziału Poczty Polskiej, pobliskiego kościoła, hipermarketu Biedronka, boiska szkolnego, pracowni komputerowej, czytelni i biblioteki.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych. Mieszkańcom zapewni komfort poruszania się po zmroku, a także w trudnych warunkach atmosferycznych. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem w związku z dużym natężeniem ruchu w obawie o najmłodsze dzieci, które po drodze do szkoły także zatrzymują się w dzielnicowych sklepach jak Lewiatan, czy Żabka wykonując oprócz zajęć szkolnych obowiązki domowe. Mieszkańcy przy ul. Ikara są bardzo aktywni można spotkać seniorów spacerujących z kijkami do Nordic Walking. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Ikara mieszkańcy dotychczas spacerują w pasie drogowym, budowa chodnika o szerokości min. 1,5 m odsuniętego od jezdni ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego m. in. bezpiecznego dotarcia i powrotu dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, zamieszkałych w dzielnicy Grabówka, a także przyjezdnych z Krzepić, czy Działoszyna.

Przedmiotowa inwestycja dodatkowo ułatwi poruszanie się osobom starszym, nie w pełni sprawnym zapewniając bezpieczne dojście do przystanków autobusowych mieszczących się na ul. Ikara. Wnioskowany chodnik ułatwi mieszkańcom bezpieczne dotarcie do przystanków. Szacunkowy koszt budowy chodnika nie powinien przekroczyć kwoty 300 tys. zł.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym.