Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 12

12. Remont ul. Torowa w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Torowa w Częstochowie

Skrócony opis

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Zarząd Dróg zrealizuje remont ul. Torowa w Częstochowie. Zadanie polegać będzie na utworzeniu nowej nawierzchni od początku ulicy. Podyktowane ważnym interesem społecznym.

Opis zadania

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Zarząd Dróg zrealizuje remont ul. Torowa w Częstochowie. Zadanie polegać będzie na utworzeniu nowej nawierzchni od początku ulicy. Podyktowane ważnym interesem społecznym.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Działka nr 529/2 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A, weryfikacja negatywna.