zadanie nr 84

84. Remont ulicy Olsztyńskiej


Lokalizacja

Olsztyńska od Legionów do Ruckemanna i Hutników

Skrócony opis

Remont ulicy Olsztyńskiej od skrzyżowania z Legionów do skrzyżowania z Ruckemanna i Hutników. Wymiana nawierzchni, budowa chodników, wytyczenie ścieżek rowerowych, poprawa oświetlenia drogowego. Jej remont zmieni fatalną wizytówką miasta (osoby przyjeżdżające na stadion) oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo a także komfort poprawi komfort życia mieszkańców.

Opis zadania

Od kilkudziesięciu lat ulica Olsztyńska, jest jedną z kilku ulic w najgorszym stanie jakie mamy w Częstochowie. Do niedawna jej część od szkoły nr 10 do stadionu Włókniarza, to obraz braku zainteresowania samorządu sprawami zapomnianej dzielnicy. Remont od szkoły do skrzyżowania z Legionów pozwolił odmienić całkowicie wygląda dzielnicy, a także wpłynał na bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Niestety dalsza część Olsztyńskiej, to odcinek który był zawsze w najgorszym stanie, a zapomniany jakby przez drogowców. Zjazd z Legionów w stronę stadionu, to główna sroga dojazdowa do owy stadion. To fatalna wizytówka miasta. Bardzo niebezpieczna, bez chodników, z nawierzchnią jak która jest jedną wielką łatą. To wielki problem dla mieszkańców. Hałas, kurz, kamienie, błoto to wszystkoz dużym natężeniem ruchu, sprawia iż na taki stan nie możemy się zgodzić. Wymiana nawierzchni, budowa ścieżek rowerowych oraz chodników to minimum jakie musi zostać poczynione aby życie przy tej ulicy stało się bezpieczne i komfortowe. Oświetlenie a także zielone nasadzenia również wpłyną pozytywnie na ogólny obraz dzielnicy. Zawalone domy, budują obraz dzielnicy biednej i zapomnianej.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Zadanie nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.