Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 14

14. Budowa ronda na ul. Bugajskiej w Częstochowie


Lokalizacja

Rondo na ulicy Bugajskiej w Częstochowie

Skrócony opis

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Zarząd Dróg wybuduje rondo na ul. Bugajskiej w Częstochowie. Zadanie polegać będzie na budowie ronda umożliwiającego manewr zawracania na ul. Bugajskiej w Częstochowie.

Opis zadania

W ramach bieżącego utrzymania Miejski Zarząd Dróg wybuduje rondo na ul. Bugajskiej w Częstochowie. Zadanie polegać będzie na budowie ronda umożliwiającego manewr zawracania na ul. Bugajskiej w Częstochowie.

Podyktowane ważnym interesem społecznym, zapewni mieszkańcom miasta Częstochowa lepszą komunikację z mieszkańcami miasta Olsztyn.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Działka nr 23/3 obręb 377 zlokalizowana jest w obszarze korytarza ekologicznego. Zgodnie z Opracowaniem Ekofizjograficznym dla miasta Częstochowy należy dążyć do zachowania ciągłości terenów biologicznie czynnych oraz do ograniczania zabudowy dolin nowymi obiektami. Mając na uwadze utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska istotne jest zachowanie drożności ciągów ekologicznych.