Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 15

15. Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza-Iwanowa 55


Lokalizacja

Szajnowicza-Iwanowa 55
Numer działki 42/1 z Obręb ewidencyjny 0040

Skrócony opis

Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza-Iwanowa 55 - Zakup minimum 100 nowych książek dla dzieci i młodzieży i dorosłych

Opis zadania

Zakup książek do Biblioteki nr 15 przy Szajnowicza-Iwanowa 55 - Zakup minimum 100 nowych książek dla dzieci i młodzieży i dorosłych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup minimum 100 nowych książek dla dzieci i młodzieży i dorosłych5 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej