Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 18

18. Międzypokoleniowe Centrum Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

ul. Norwida 11/15 lok 15

Skrócony opis

Zadanie zakłada utworzenie miejsca w Dzielnicy, w którym Mieszkańcy w różnym wieku będą mogli korzystać z atrakcyjnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Społeczność lokalna potrzebuje miejsc, w którym będzie można rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także integrować się wokół działań obywatelskich, społecznych lub ekologicznych.

Opis zadania

W ramach zadania zostanie utworzone Międzypokoleniowe Centrum, w ramach którego będzie organizowana całoroczna aktywność mieszkańców Dzielnicy. Celem zadania jest wzrost aktywności mieszkańców Dzielnicy w ramach lokalnych działań. Wykwalifikowani instruktorzy, animatorzy społeczności lokalnej będą przez ok. 10 godzin w tygodniu proponować zajęcia dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych i seniorów. Lokal, w którym dotąd prowadzone były działania dla seniorów jest w pełni doposażony, aby odbywały się w nim aktywności dla odbiorców w różnym wieku. Ze względu na powyższe, mogą korzystać z zajęć także osoby ze specjalnymi potrzebami. Zostanie więc rozpisany plan działań na cały rok, w tym także zostaną ujęte animacje, dzięki którym mieszkańcy będą aktywizowani do działań społecznych, edukacyjnych, ekologicznych i integracyjnych. Przewiduje się organizację pikników, spotkań sąsiedzkich, a także cyklicznych zajęć mających na celu rozwój zainteresowań i pasji. W ramach działalności Centrum zostaną opłacone koszty wynajmu lokalu, zakupione materiały do zajęć, artykuły spożywcze, środki czystości. Poza tym będą zatrudnieni instruktorzy do prowadzenia interesujących zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Materiały do zajęć10 000 zł
2Wynagrodzenie instruktora24 000 zł
3Utrzymanie lokalu24 000 zł
4Artykuły spożywcze dla uczestników zajęć (kawa, herbata, cukier, ciasteczka itp.)3 600 zł
5Środki czystości2 000 zł
Łącznie: 63 600 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 63.600 zł, planowane koszty to: materiały do zajęć, wynagrodzenie instruktora, artykuły spożywcze dla uczestników zajęć, środki czystości, opłaty lokalowe. Miesięczny koszt prowadzenia Centrum to 5.300 zł. Planuje się objąć wsparciem 500 osób, zajęcia 10 godzin w tygodniu.
Zadanie możliwe do realizacji przez podmiot ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.