Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 19

19. Joga, zdrowy kręgosłup - zajęcia w DPS


Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zajęcia dla mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów z zakresu jogi będą się odbywały 2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

Opis zadania

Zadanie zakłada zrealizowanie bezpłatnych zajęć dla mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów z zakresu jogi. Będą się one odbywały dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych od stycznia do grudnia w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Zakłada się zorganizowanie 100 godzin zajęć. Klimatyzowana sala gimnastyczna znajdująca się wraz z zapleczem na parterze budynku w kompleksie fizjoterapii i jest w pełni przystosowana do organizacji tego typu aktywności, jak również do korzystania z niej przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowym ułatwieniem dla uczestników jest osobne wejście do w/w kompleksu, bezpośrednio z zewnątrz. Zajęcia będzie prowadził wykwalifikowany instruktor jogi, który zadba o przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (listy obecności, dokumentacja fotograficzna). Dom Pomocy Społecznej nieodpłatnie użyczy salę wraz z zapleczem w celu realizacji niniejszego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia (100 zajęć x 100 zł brutto brutto).10 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania cały rok 2024. Koszt realizacji zadania 10.000 zł, planowane koszty to: wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia jogi (100 zajęć x 100 zł/h brutto brutto). Miesięczny koszt prowadzenia zajęć ro 833,33 zł. Planuje się objąć wsparciem 50 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu.
Zadanie możliwe do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.