Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 20

20. Pracownia multimedialna dla Mieszkańców Dzielnicy w DPS


Lokalizacja

ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa

Skrócony opis

Zadanie zakłada utworzenie ogólnodostępnej pracowni multimedialnej, z której dzięki odpowiedniemu doposażeniu, będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, w tym podopieczni DPS ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie. Dzięki temu tematyka projektów, realizowanych w placówce, w których biorą udział mieszkańcy zostanie poszerzona o działania z wykorzystaniem multimediów.

Opis zadania

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie jest w miejscem, w którym realizowane są działania integracyjne podopiecznych ze społecznością lokalną. Odbywają się tu w ciągu roku projekty angażujące wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów do aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej. W tym celu placówka udostępnia swoje pomieszczenia oraz przestrzeń ogrodu, aby w dobrych warunkach, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, zrealizować zaplanowane działania. W celu zintegrowania osób mieszkających w DPS oraz na terenie Dzielnicy, które interesują się zajęciami z zakresu informatyki, potrzeba doposażyć jedno z pomieszczeń w sprzęt oraz meble niezbędny do utworzenia pracowni multimedialnej, która będzie wielofunkcyjna i dawała możliwości realizacji różnego typu zajęć. Placówka wykorzysta w tym celu także sprzęt, który już posiada. Dzięki realizacji zadania Mieszkańcy Dzielnicy, zarówno Ci mieszkający w placówce, jak również spoza niej będą mogli swobodnie korzystać z możliwości jakie zostaną im stworzone. Poza tym DPS przeprowadzi szereg zajęć i spotkań, w ramach których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu itp. Powstała pracownia będzie spełniać wszelkie warunki dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przyłącze Internetu, korytka, okablowanie, router, akcess point3 500 zł
2Wyposażenie pracowni komputerowej (laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna + stojak, telewizor, uchwyt do tv, słuchawki z mikrofonem 6 szt., program antywirusowy 6 szt., listwy prądowe 5 szt., myszki 2 szt., listwa prądowo - sieciowa - 2 szt.38 816 zł
3Dodatkowe meble (stoliki 5 szt., krzesła 10 szt., krzesła składane 10 szt., szafa pancerna 1 szt., szafka 1 szt., kanapa dwuosobowa 2 szt.25 600 zł
4Renowacja pomieszczenia (malowanie, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 3 szt.)1 350 zł
Łącznie: 69 266 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Ocena merytoryczna:
Weryfikacja pozytywna. Termin realizacji zadania w 2024 r. Koszt realizacji zadania 69.266 zł, planowane koszty to: przyłącze Internetu, korytka, okablowanie, router, akcess point, wyposażenie pracowni komputerowej (laptopy 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna ze stojakiem, telewizor, uchwyt do tv, słuchawki z mikrofonem 6 szt., program antywirusowy 6 szt., listwy prądowe 5 szt., myszki 2 szt., listwa prądowo-sieciowa 2 szt.),meble (stolik 5 szt., krzesła 10 szt., krzesła składane 10 szt., szafa pancerna 1 szt., szafka 1 szt., kanapa dwuosobowa 2 szt., renowacja pomieszczenia (malowanie, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 3 szt.) .
Zadanie możliwe do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.