Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 21

21. Pikniki rodzinne w Dzielnicach: Kiedrzyn, Wyczerpy - Aniołów i Zawodzie


Lokalizacja

Dzielnice: Kiedrzyn, Wyczerpy - Aniołów, Zawodzie

Skrócony opis

Zadanie zakłada organizację dwóch pikników rodzinnych w okresie letnim dla mieszkańców każdej z trzech Dzielnic: Kiedrzyna, Wyczerp - Aniołowa i Zawodzia. Odbędą się one w przestrzeni miejskiej. Podczas spotkań zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci, koncerty, a także działania, które mają na celu propagować partycypację osób w Budżecie Obywatelskim.

Opis zadania

Celem organizacji pikników rodzinnych jest wzrost partycypacji osób w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego oraz integracja mieszkańców danych Dzielnic. W sumie planowana jest organizacja sześciu spotkań w okresie letnim, po dwa w każdej z Dzielnic. Miejsca na pikniki zostaną wybrane w oparciu o sugestie poszczególnych Rad Dzielnic, które mają najlepsza wiedzę w tym zakresie. Organizacja pikników będzie miała na celu zintegrowanie poszczególnych podmiotów działających na terenie Dzielnic, a także zaktywizowanie indywidualnych osób do pomocy przy organizacji spotkań. Zostanie nawiązana współpraca z lokalnymi liderkami i liderami BO, którzy będą promowali partycypację w BO i zachęcali mieszkańców do składania zadań o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim, a także do oddawania na nie głosów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Organizacja 6 pikników rodzinnych w trzech dzielnicach, każdy po 10000 zł60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach