Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 27

27. Mini park w dzielnicy Wrzosowiak


Lokalizacja

ul. Władysława Orkana

Skrócony opis

Celem zadania jest budowa mini parku (parku kieszonkowego) przy ul. Władysława Orkana. Park może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane, czy huśtawkę dla dorosłych. W ramach inwestycji posadzone zostaną również nowe drzewa oraz krzewy.

Opis zadania

Mini parki (parki kieszonkowe) to niewielkie publiczne tereny zieleni z elementami małej architektury, które powstają najczęściej na osiedlach, dzięki temu mieszkańcy blisko swojego miejsca zamieszkania zyskują przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Celem zadania jest budowa mini parku (parku kieszonkowego) przy ul. Władysława Orkana, który obejmuje m.in.: niwelację terenu, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, odtworzenie trawników, czy nasadzenie zielni.

Mini park przy ul. Władysława Orkana może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane,  czy huśtawkę dla dorosłych.

W ramach inwestycji mogą zostać zasadzone takie rośliny jak m.in. Porzeczka alpejska „Schmidt”, Platon klonolisty „Alphen’s Globe”, Tawuła japońska „Golden Princess”, Wrzos, Magnolia, czy Świerk serbski.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej