Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 32

32. Wyścigi samochodów na 1/4 mile na Korytarzu Północnym


Lokalizacja

Pas drogowy  i ulica w  Częstochowie al. Marszałkowska ( Korytarz Północny)

Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniem wyścigów na 1/4 mile na Korytarzu Północnym. Wyścig ma charakter otwarty  w formie festynu motoryzacyjnego połączonego z koncertem.

Opis zadania

Zadanie polega na zorganizowaniem wyścigów na 1/4 mile na Korytarzu Północnym. Wyścig ma charakter otwarty  w formie festynu motoryzacyjnego połączonego z koncertem.Zapotrzebowanie na tego typu imprezę wskazuje duża ilość nielegalnych niebezpiecznych wyścigów oraz ogromne zainteresowanie kilkutysięcznych fanatyków motoryzacji w latach ubiegłych podczas festynu - wyścigów Razem Bezpiecznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wynajem ochrony z zabezpieczeniem technicznym 40 000 zł
2koszty logistyczno organizacyjne5 000 zł
3honorarium muzyka30 000 zł
4nagłośnienie15 000 zł
5firma pomiaru czasu7 000 zł
6Działania promocyjne 8 000 zł
Łącznie: 105 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej