Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 33

33. Ćwiartka na Północy organizacja wyścigów samochodów


Lokalizacja

Częstochowa ul. Marszałkowska

Skrócony opis

Zadanie polega na zorganizowaniem wyścigów samochodów na 1/4 mile na Korytarzu Północnym.

Opis zadania

Zadanie polega na zorganizowaniem wyścigów na 1/4 mile na Korytarzu Północnym. Wyścig ma charakter otwarty  w formie festynu motoryzacyjnego - działania profilaktyczne. Zapotrzebowanie na tego typu imprezę wskazuje duża ilość nielegalnych niebezpiecznych wyścigów oraz ogromne zainteresowanie kilkutysięcznych fanatyków motoryzacji w latach ubiegłych podczas festynu - wyścigów Razem Bezpiecznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wynajem ochrony35 000 zł
2firma pomiaru czasu6 000 zł
3nagłośnienie imprezy z sceną8 000 zł
4działania promocyjne6 000 zł
5koszty organizacyjno logistyczne5 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej