Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 34

34. Remont ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyzowania z ul. Sikorskiego.


Lokalizacja

Ul. Bialska od Mościckiego do Sikorskiego.

Skrócony opis

Remont, przebudowa ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, nowa nawierzchnia, naprawa chodnika, wymiana oświetlenia na ledowe, dostawienie 1 latarni w rejonie Zarządzania Kryzysowego. Trzeba dostosować tą drogę dla coraz większego ruchu. Remontem poprawi komfort dla mieszkańców dzielnicy i bezpieczeństwo na tej słabo oświetlonej, dziurawej drodze.

Opis zadania

Remont, przebudowa ul. Bialskiej od Mościckiego do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, nowa nawierzchnia, naprawa chodnika, wymiana oświetlenia na ledowe, dostawienie 1 latarni w rejonie Zarządzania Kryzysowego. Trzeba dostosować tą drogę dla coraz większego ruchu. Remontem poprawi komfort dla mieszkańców dzielnicy i bezpieczeństwo na tej słabo oświetlonej, dziurawej drodze.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szacunkowy koszt wymiany sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy ul. Bialskiej na odcinku od ul. Mościckiego do nr 24 (oświetlenie stanowiące własność MZD) oraz dobudowy jednej latarni oświetleniowej wynosi 30 000 zł brutto. Dobudowa latarni oświetleniowej wymaga wykonania pełnej dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Ulica Bialska na odcinku od nr 20 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego posiada obwód oświetleniowy będący na majątku i w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A. Gmina Miasto Częstochowa nie może przeprowadzić modernizacji obwodu oświetleniowego, którego nie jest właścicielem.
Koszt wymiany nawierzchni asfaltobetonowej i remontu chodnika to 490 000,00 zł.
Łączny koszt 520.000,00 zł