Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 38

38. Wymiana oświetlenia przy ul. Obr. Westerplatte wzdłuż bloków 4 piętrowych.


Lokalizacja

Obrońców Westerplatte od rogu Westerplatte 35 a kościoła do Armii Krajowej 53

Skrócony opis

Proponuję wymianę oświetlenia przy ulicy Obr. Westerplatte, droga wewnętrzna od kościoła do Armii Krajowej 53
Nowe słupy i oprawy ledowe poprawią widoczność, bezpieczeństwo a będą tańsze dla miasta i bardziej ekologiczne.

Opis zadania

Proponuję wymianę oświetlenia przy ulicy Obr. Westerplatte, droga wewnętrzna od kościoła do Armii Krajowej 53
Nowe słupy i oprawy ledowe poprawią widoczność, bezpieczeństwo a będą tańsze dla miasta i bardziej ekologiczne.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna. Zgodnie ze wskazaną lokalizacją we wniosku, zadanie obejmuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Częstochowy w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 litera a uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego: "zadania inwestycyjne mogą być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwych do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nieprzeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel". Ze względu na charakter zadania oraz jego lokalizację brak jest możliwości wskazania nieruchomości zamiennych.