Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 41

41. Remont drogi Obr. Westerplatte


Lokalizacja

Obrońców Westerplatte od łącznika z ulicą PCK

Skrócony opis

Proponuję remont u. Obr. Westerplatte pomiędzy szkołą podstawowa nr. 31 a wieżowcami, od Łącznika PCK do budynku wodociągów. Przy "blaszaku" nawierzchnia została wymieniona jakis czas temu, reszta drogi nie. Stan drogi każdy widzi jaki jest. Dziury łatane co kilka metrów kostką brukową. Wystarczy wylać asfalt albo wyłożyć kostkę.

Opis zadania

Proponuję remont u. Obr. Westerplatte pomiędzy szkołą podstawowa nr. 31 a wieżowcami, od Łącznika PCK do budynku wodociągów. Przy "blaszaku" nawierzchnia została wymieniona jakiś czas temu, reszta drogi nie. Stan drogi każdy widzi jaki jest. Dziury łatane co kilka metrów kostką brukową. Wystarczy wylać asfalt albo wyłożyć kostkę. Następnie wstawić istniejące już barierki oddzielające część pieszą. Tak jak jest teraz.  Remont tej drogi jest konieczny aby można tam było bezpiecznie jeździć i chodzić.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna. Zgodnie ze wskazaną lokalizacją we wniosku, zadanie obejmuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Częstochowy w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 litera a uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego: "zadania inwestycyjne mogą być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwych do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nieprzeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel". Ze względu na charakter zadania oraz jego lokalizację brak jest możliwości wskazania nieruchomości zamiennych.