Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 42

42. Wymiana oświetlenia przy ulicy Poświatowskiej.


Lokalizacja

Ulica Haliny Poświatowskiej

Skrócony opis

Proponuję wymianę oświetlenia przy ulicy Poświatowskiej
Obecnie nie wszystkie latarnie działają, święcą jak zapalniczka tworząc klimat niż oświetlają drogi. Jest ciemno. Drogi dziurawe, można wybić zęby. Nowe oświetlenie ledowe poprawi widoczność, bezpieczeństwo i będzie tańsze w utrzymaniu oraz bardziej ekologiczne.

Opis zadania

Proponuję wymianę oświetlenia przy ulicy Poświatowskiej
Obecnie nie wszystkie latarnie działają, święcą jak zapalniczka tworząc klimat niż oświetlają drogi. Jest ciemno. Drogi dziurawe, można wybić zęby. Nowe oświetlenie ledowe poprawi widoczność, bezpieczeństwo i będzie tańsze w utrzymaniu oraz bardziej ekologiczne.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna. Zgodnie ze wskazaną lokalizacją we wniosku, zadanie obejmuje nieruchomość stanowiącą współwłasność Gminy Miasto Częstochowa oraz osób fizycznych. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 litera b uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego: "zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta.". Ze względu na charakter zadania oraz jego lokalizację brak jest możliwości wskazania nieruchomości zamiennych