Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 53

53. Tężnia solankowa w Alei Brzozowej


Lokalizacja

Aleja Brzozowa

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie. Lokalizacja dowolna, tak aby było łatwo podłączyć do energii elektrycznej. (Od Okulickiego do Wrocławskiej.)
Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka.

Opis zadania

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie. Lokalizacja dowolna, tak aby było łatwo podłączyć do energii elektrycznej. (Od Okulickiego do Wrocławskiej.)
Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa solanka.
Solanka rozpryskuje się na gałązkach. Poprzez rozbijanie kropel ociekającej solanki, tężnia wytwarza specyficzny mikroklimat, sprzyjający zdrowiu i relaksowi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Instalacja tężni
2Postawieni ławek

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej podczas sezonu

Realizacja przedmiotowego zadania byłaby sprzeczna z aktem prawa miejscowego (Uchwałą Nr 719/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody). Zakazuje on m. in. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu objętego ochroną, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz uszkadzania i zanieczyszczania gleby w jego otoczeniu. Należy zaznaczyć, iż negatywny wpływ na kondycję zdrowotną egzemplarzy pomnikowych miałoby nie tylko samo wykonanie/budowa tężni ale również jej późniejsze funkcjonowanie poprzez generowanie aerozolu solnego przenoszonego z wiatrem na sąsiadującą z obiektem roślinność, w tym drzewa pomnikowe.