zadanie nr 88

88. Inteligentne przejście dla pieszych przez ul. Powstańców Warszawy (DW908) przy ul. Malowniczej


Lokalizacja

Przejście dla pieszych przez ul. Powstańców Warszawy przy skrzyżowaniu z ulica Malowniczą.

Skrócony opis

Przekształcenie przejścia dla pieszych w inteligentne przejście z sygnalizacją świetlną.

Opis zadania

Przejście przez ul. Powstańców Warszawy (DW908), od kiedy jest ona dojazdem do autostrady stało się bardzo utrudnione, czasami czas oczekiwania sięga kilku minut.
Ustawienie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej wybudzanej inteligentnie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych, a także przyczyni się do łatwiejszego wyjazdu z ulicy Malowniczej i licznych lokalnych posesji.
Światła zamontowane powinny cały czas dawać sygnał zielony lub pulsujący pomarańczowy, a zmiana na czerwone nastąpić w momencie wykrycia przez czyjniki ruchu pieszego stojącego przy przejściu lub samochodu zbliżającego się do przejścia z prędkością wyższą niż 50km/h.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa inteligentnej sygnalizacji 250 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszty utrzymania 1500zł

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z późn. zmianami) budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Powstańców Warszawy przy ul. Malowniczej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.