Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 59

59. Rewitalizacją skweru profesora Zbigniewa Religi.


Lokalizacja

Skwer profesora Zbigniewa Religi, przy św. Barbary.

Skrócony opis

Proponują rewitalizację skweru prof. Zbigniewa Religi przy ulicy świętej Barbary. Mały teren zostawiony na pastwę losu. To powinno leżeć obowiązkach urzędu miasta natomiast mieszkańcy muszą interweniować aby coś z tym terenem zostało zrobione. Potrzeba tutaj wysypania ścieżek kruszywem, ubicia. Odnowienie ławek i koszy na śmieci, doświetlenie terenu, przycięcie krzewów i drzew.

Opis zadania

Proponują rewitalizację skweru prof. Zbigniewa Religi przy ulicy świętej Barbary. Mały teren zostawiony na pastwę losu. To powinno leżeć w obowiązkach urzędu miasta natomiast mieszkańcy muszą interweniować aby coś z tym terenem zostało zrobione. Potrzeba tutaj wysypania ścieżek kruszywem, ubicia. Odnowienie ławek i koszy na śmieci, doświetlenie terenu, przycięcie krzewów i drzew tak aby to miejsce tętniło życiem i było bezpiecznie dla mieszkańców.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

stanowisko konserwatorskie: uzasadniona rewitalizacja wskazanego terenu