Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 89

89. Modernizacja drogi wjazdowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Wielkoborska 54
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Nawierzchnia na  drodze wjazdowej do szkoły jest w bardzo złym stanie. Wymaga natychmiastowego remontu. Miejsca parkingowe nie są wyznaczone co powoduje chaos i stwarza niebezpieczne sytuacje. W okresie jesienno - zimowym tworzą się głębokie i rozległe kałuże uniemożliwiające wejście do szkoły.

Opis zadania

Modernizacja drogi wjazdowej oraz utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 37 w Częstochowie to projekt mający na celu stworzenie przyzwoitych i bezpiecznych warunków dla funkcjonowania szkoły.
Projekt obejmuje wykorytowanie wjazdu i terenu na którym parkowane są samochody oraz ułożenie warstwy kruszywa łamanego i otoczenie terenu krawężnikiem.  Obszar, o którym mowa ma powierzchnię ok.1500 m2. Ponadto remontu wymaga chodnik  przy wejściu do szkoły pod którym należy zrobić odwodnienie, gdyż zbiera się tam nadmierna ilość wody. Jest to powierzchnia ok.60 m2.
Szkoła Podstawowa nr 37 w Częstochowie jest placówką prężnie rozwijającą się. Ilość dzieci uczęszczających do szkoły zwiększa się z każdym rokiem, co powoduje zwiększenie liczby samochodów i ruchu drogowego na drodze wjazdowej.Aktualnie ogromna ilość samochodów nie jest w stanie zmieścić się na terenie szkolnym. W związku z tym pojazdy parkowane są na chodniku oraz pasie zieleni. Stanowi to duże zagrożenie dla uczniów dojeżdzjacych do szkoły na rowerach, których liczba zwiększa się z roku na rok. Droga nie była remontowana od wielu lat, a stan nawierzchni jest bardzo zły , co przedstawiają załączone zdjęcia. Od późnej jesieni do wczesnej wiosny tworzy się błoto i rozległe kałuże, co uniemożliwia dzieciom wejście do szkoły. Sytuacja ta stwarza wiele zagrożeń, w postaci stłuczek . zagraża także bezpieczeństwu dzieci ( poślizgnięcia, potłuczenia, złamania).Powstałe błoto przenoszone jest na butach do budynku szkoły, co pomimo ciężkiej pracy Pani sprzątającej powoduje brud i bałagan. Walory estetyczne nie pozostają  tu także bez znaczenia.

Projekt zakłada stosunkowo tanie rozwiązania , ale jednocześnie w ogromnym stopniu poprawiające funkcjonowanie nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Wyznaczenie terenu parkingu i wydzielenie go poprzez ułożenie krawężników ułatwi utrzymanie porządku oraz zapewni bezpieczne dotarcie uczniów do szkoły.
Projekt ma pełne poparcie Dyrekcji oraz całej szkolnej społeczności.

Szkoła deklaruje się pokryć koszty utrzymania inwestycji w kolejnych latach użytkowania.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

300 000 zł

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.