Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 69

69. Remont chodnika -Wręczycka.


Lokalizacja

Ulica Wręczycka.

Skrócony opis

Nowa nawierzchnia, poszerzenie odcinka przy ul Wręczyckiej, po stronie wschodniej, od przystanku MPK- Kaszubska do ul. Spiskiej.
Wymiana i poszerzenie chodnika poprawi komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się na tym zniszczonym chodniku.

Opis zadania

Nowa nawierzchnia, poszerzenie odcinka przy ul Wręczyckiej, po stronie wschodniej, od przystanku MPK- Kaszubska do ul. Spiskiej.
Wymiana i poszerzenie chodnika poprawi komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się na tym zniszczonym chodniku.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach