zadanie nr 90

90. Instalacja kosza na śmieci pod wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej


Lokalizacja

Rakowska

Skrócony opis

Instalacja kosza na śmieci pod wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej. Przejście pod mostem wzdłuż linii tramwajowej w kierunku stadionu Raków wiecznie zasypane jest śmieciami. Kosz w tym miejscu jest niezbędny!

Opis zadania

Instalacja kosza na śmieci pod wiaduktem na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej. Przejście pod mostem wzdłuż linii tramwajowej w kierunku stadionu Raków wiecznie zasypane jest śmieciami. Kosz w tym miejscu jest niezbędny!

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 676,00

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z Uchwałą Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Dz.U. Woj. Śl. z 2019 r.,poz.2310) zmienionej Uchwałą Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020r. §5 ust. 2 pkt 15.
Zainstalowanie kosza przyulicznego wiąże się z koniecznością opróżniania pięć dni w tygodniu w dni robocze.
W związku z powyższym koszty utrzymania projektu przekraczają w kolejnych pięciu latach łącznie 30% wartości (koszt realizacji – 700,00 koszt eksploatacji – 5.676,00).