Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 80

80. BO liczysz się się TY


Lokalizacja

Lokalizacja na terenie Częstochowy zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego

Skrócony opis

Zadanie “BO liczysz się TY“ jest projektem który ma na celu wsparcie kobiet, by nikt już nie musiał z niczego rezygnować i czuć się wykluczony, tylko dlatego, że znalazł się w niesprzyjających okolicznościach i czuje się osamotniony w swej trudnej sytuacji. Projekt ma poprzez działanie inspirować do zmiany, rozwoju, podnoszenia kompetencji, ma  budować relacje i dawać wsparcie.

Opis zadania

Zadanie “BO liczysz się TY“ jest projektem skierowanym do wszystkich dorosłych mieszkańców Częstochowy, który ma na celu ich wsparcie, by nikt już nie musiał z niczego rezygnować i czuć się wykluczony, tylko dlatego, że znalazł się w niesprzyjających okolicznościach i czuje się osamotniony w swej trudnej sytuacji. Projekt dotyczy szczególnie kobiet i mężczyzn ich wspierających, ma poprzez działanie inspirować do zmiany, dawać pomoc i zrozumienie, budować relacje, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie i odwagę a także pomóc w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, depresji, poprzez rozwój i indywidualne konsultacje, zmianę nawyków i podnoszenie kompetencji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Indywidualne konsultacje30 000 zł
2Spotkania coachingowe20 000 zł
3Gry rozwojowe 10 000 zł
4Zmiana nawyków i przekonań 15 000 zł
5Trening szczęścia, przeciwdziałanie depresji20 000 zł
6Spotkania integracyjne15 000 zł
7Materiały dydaktyczne i biurowe15 000 zł
8Wynagrodzenie dla prowadzacych80 000 zł
9Wynajem sali6 000 zł
10Obsługa administracyjna5 000 zł
11Obsługa ksiegowa5 000 zł
12Pozostałe koszty5 000 zł
13Podsumowanie i zakończenie projektu5 000 zł
14Koszty organizacyjne5 000 zł
15Spotkania terapeutyczne 20 000 zł
16Warsztaty podnoszenia umiejętności kompetencji20 000 zł
17Mindfulness10 000 zł
18Kreowanie ścieżki rozwoju10 000 zł
19Metamorfozy, efekt zmiany10 000 zł
Łącznie: 306 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Realizator zadania zostanie wyłoniony z zachowaniem reguły konkurencyjności w formie konkursu ofert.