zadanie nr 91

91. Kamera na przystanku autobusowym na DK-1 na wysokości ul. Rakowskiej - ochrona ekranów przed dewastacją


Lokalizacja

Rakowska 6

Skrócony opis

Instalacja kamery na przystanku przy ul. Rakowskiej 6 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu. Zabezpieczy również ekrany przed ewentualnymi kolejnymi aktami wandalizmu.

Opis zadania

Instalacja kamery na przystanku przy ul. Rakowskiej 6 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu. Zabezpieczy również ekrany przed ewentualnymi kolejnymi aktami wandalizmu.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Po analizie posiadanej infrastruktury teletechnicznej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Referatem Monitoringu Wizyjnego Miasta Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie rozmieszczenia kamer, określono wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego w tym rejonie. Zgodnie z ustaleniami, budowa monitoringu wizyjnego wymaga montażu jednego stanowiska kamerowego składającego się z kamery obrotowej i stałopozycyjnej. Szacowany koszt instalacji takiego stanowiska kamerowego wynosi 50 000 zł. Należy również uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego - 12 000 zł oraz koszty związane z podłączeniem nowych kamer do istniejącej infrastruktury teletechnicznej - 3000 zł. Szacunkowy koszt wykonania monitoringu wizyjnego we wskazanej we wniosku lokalizacji może wynieść 65 000 zł. Z uwagi, że koszt utrzymania jednego stanowiska kamerowego w ciągu pięciu lat wyniesie 75 000 zł, co przekracza 30% kosztów realizacji inwestycji, zadanie nie może być dopuszczone do realizacji.