Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 84

84. Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki


Lokalizacja

Okólna 31/39

Skrócony opis

Remont bieżni o długości 188 m wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. Aktualny stan bieżni nie jest możliwy do obecnych standardów użytkowania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa dla uczniów szkoły podstawowej oraz okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Remont bieżni lekkoatletycznej wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie jest zadaniem priorytetowym w działaniu edukacyjnym, zdrowotnym, wychowawczym i społecznym. Podczas remontu boiska sportowego w roku 2016 nie została uwzględniona bieżnia lekkoatletyczna. Obecnie powierzchnia bieżni jest porośnięta trawą, a nawierzchnia żwirowa uniemożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz nie pozwala, ze względów bezpieczeństwa, na aktywne spędzanie wolnego czasu uczniom SP41 oraz okolicznym mieszkańcom. Uczniowie szkoły codziennie korzystają z obiektu boiska szkolnego i stworzenie dla nich bezpiecznych i lepszych warunków czynnego uprawiania sportu, w ty korzystania z bieżni, wpłynie na pozytywne wyniki w różnych dziedzinach sportu, zwłaszcza w lekkoatletyce. Dla wszystkich mieszkańców oraz uczniów, którzy chętnie i aktywnie spędzają czas wolny na obiektach sportowych. Remont bieżni pozwoli na 100 % wykorzystanie obiektu boiska szkolnego w rozwoju nie tylko umiejętności, pasji sportowych, ale wpłynie korzystnie na stan zdrowia. Uprawianie sportu jest ważnym elementem naszego życia i możliwość uprawiania takich sportów jak lekkoatletyka, nordic walking usprawnia nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, i niestety brak, tak ważnego elementu infrastruktury sportowej przy placówce oświatowej w centrum naszego miasta, uniemożliwia możliwości korzystania z niego. Boisko sportowe oraz bieżnia to nieodzowny element infrastruktury szkoły pozwalający na rozwój postawy sportowej uczniów, mieszkańców w tym osób ze szczególnymi potrzebami, dające możliwości do czynnego i zdrowego spędzenia wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie bieżni lekkoatletycznej 188 m 200 000 zł
2Wykonanie podłoża pod bieżnię30 000 zł
3Koszt projektu 13 000 zł
Łącznie: 243 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.