Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 103

103. Naprawa Lisinieckich Traktów czyli fragment chodnika przy Bełchatowskiej, łącznik na Malborskiej oraz szutrówka koło parku Lisiniec


Lokalizacja

1.Bełchatowska na wysokości budynków 14G I 12G.
2.Ul. Malborska między Raciborską a Lwowską
3.Ścieżka szutrowa przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocławskiej

Skrócony opis

1 Chodnik przy Bełchatowskiej w niektórych miejscach jest w dobrym stanie w innych w bardzo złym. W zadaniu objęto mały jego fragment często uczęszczany i w bardzo złym stanie.
2. Jedyne przejście w okolicy nie  posiada chodnika ani odwodnienia.dzięki któremu można tędy przedostać się bez okrążania najbliższych zabudowań.
3. Ścieżka rowerowa (szutrowa) przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocłaskiej

Opis zadania

1. Naprawa fragmentu chodnika w bardzo złym stanie
2. Jedyne przejście w okolicy dzięki któremu można tędy przedostać się bez okrążania najbliższych zabudowanie posiada chodnika ani odwodnienia. Przejście jest ważne dla komunikacji pieszych, ale nie użytkowe ponieważ istnieją tam nierówności i wystające kamienie zagrażające bezpieczeństwu przechodniów i rowerzystów.Obok chodnika niezbędne jest wybudowanie odpływy wody by nie zniszczyć inwestycji przez spływająca wodę w miejscu spadku gdzie planowany jest chodnik łącznik.
3. Ścieżka szutrowa od istniejącej szutrowej przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocławskiej (nie wymaga wycinki drzew , gdyż jest tam wydeptana ścieżka i odstpęy między drzewami są wystarczające)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Bełchatowska - remont chodnik 70 m x 2m x 390 zł54 600 zł
2Malborska - chodnik ok. 70 m x2 m x380 zł53 200 zł
3Malborska -odwodnienie - ok. 70 m. x500 zł35 000 zł
4Ścieżka szutrowa ok. 180 m x3 m x250 zł135 000 zł
5Inne koszty, projekt, tablica itp.10 000 zł
Łącznie: 287 800 zł

Koszt remontu chodnika w ul. Bełchatowskiej na wysokości budynków 14G I 12G. ok. 95 000,00 zł. Koszt wykonania łącznika między ul. Malborska między Raciborską a Lwowską ok. 30 000,00 zł. Weryfikacja pozytywna.
Ścieżka rowerowa (szutrowa) przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocławskiej - działka nr 46 obr. 170 obejmuje zakres zawarty w zadaniu pn.: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych wraz z oświetleniem przy alejkach w parku Lisiniec w Częstochowie, realizacja którego zaczyna się w miesiącu lipcu br. Zakres zawarty w niniejszym wniosku BO obejmujący działkę nr 46 obr. 170 nie może być dopuszczony do realizacji.