Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 108

108. Utwardzenie kostką brukową brakującej części nawierzchni części drogi wewnętrznej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23


Lokalizacja

Fragment drogi wewnętrznej położonej pomiędzy budynkami, zlokalizowanymi pod adresami: ul. Botaniczna 17/19, Botaniczna 21A oraz Botaniczna 23 w Częstochowie

Skrócony opis

Projekt dotyczy wybrukowania kostką brukową brakującej nawierzchni części drogi wewnętrznej  w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie. Utwardzenie gruntowej części drogi kostką brukową w taki sam sposób, jak utwardzony wcześniej fragment drogi, poprawi komfort przechodu pieszych i przejazdu tą drogą mieszkańcom tej części dzielnicy Wrzosowiak.

Opis zadania

Projekt dotyczy wybrukowania kostką brukową nawierzchni gruntowej części drogi wewnętrznej, zlokalizowanej w sąsiedztwie budynków przy ul. Botanicznej nr 17/19, 21A oraz 23 w Częstochowie, o długości ok 37 m i łącznej powierzchni ok. 300 m2. W chwili obecnej, droga ta, służąca m.in. jako droga dojazdowa do miejsc parkingowych z której bardzo chętnie korzystają także mieszkańcy całej okolicy zmierzający pieszo do przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w okolicy skrzyżowania Al. Niepodległości z Al. Pokoju i ul. Jagiellońską oraz do CH Jagiellończycy, w swym początkowym fragmencie, od ulicy Botanicznej  ma charakter drogi gruntowej  na której w okresach zimowych i mokrych tworzą się głębokie ubytki, natomiast w okresie letnim nad drogą unoszą się tumany pyłu i kurzu pochodzącego z rozjeżdżonej nawierzchni. Naraża to mieszkańców okolicznych bloków i pieszych użytkowników drogi na wdychanie szkodliwych substancji pochodzących z drogi. Zmieciony wiatrem pył osiada na samochodach, elewacji budynków i okolicznej roślinności wzmagając zanieczyszczenie okolicy, które i tak jest dość wysokie, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwych arterii przebiegających przez dzielnicę Wrzosowiak.  Wyrównywanie nawierzchni tego fragmentu drogi nie rozwiązuje problemu mieszkańców i użytkowników drogi, gdyż kurz pozostaje, a ubytki tworzą się na nowo, niezwłocznie po wyrównaniu nawierzchni. Uszkodzona nawierzchnia drogi dojazdowej do miejsc parkingowych naraża mieszkańców okolicznych bloków korzystających z parkingu i ich gości na uszkodzenia pojazdów, a osoby piesze, chętnie i często korzystające z drogi, na możliwość doznania niebezpiecznych urazów kończyn.  Utwardzenie gruntowej części drogi wewnętrznej z której często korzystają mieszkańcy całej okolicy kostką brukową, w taki sam sposób, jak utwardzony wcześniej fragment tej drogi, poprawi komfort przechodu pieszych i przejazdu tą drogą mieszkańcom i jej użytkownikom.  W ramach inwestycji proponuję również zagospodarowanie zielenią fragmentów działki 170/10 wskazanych na Załączniku nr 1, a także zabezpieczenie tej zieleni stosownymi urządzeniami  (słupkami). Usytuowanie  zieleni na nie zagospodarowanych fragmentach działki przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia okolicy oraz poprawy estetyki.
Jak wynika z analizy archiwalnej dokumentacji dotyczącej Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego za poprzednie lata, to część dzielnicy Wrzosowiak była często pomijana w partycypacji z dobrodziejstw tej części budżetu Miasta Częstochowa.  
Z powyższych powodów przyjęcie tego zadania i poddanie go pod głosowanie mieszkańców dzielnicy jest uzasadnione.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wybrukowanie kostką brukową fragmentu drogi wewnętrznej o powierzchni ok.300 m2 75 000 zł
2Posadzenie zieleni5 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach