Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 116

116. Pilnie niezbędna ścieżka rowerowa i chodnik po pd. stronie Jana Pawła II od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki


Lokalizacja

Pd. strona Jana Pawła II od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki

Skrócony opis

Od ul. Wieluńskiej do J. Popiełuszki modernizacja ciągu rowerowo-pieszego poprzez budowę ścieżki rowerowej i chodnika wraz z modernizacją przejazdów przez ulice. zniszczenia i ubytki są tak duże że niezbędna jest nowa infrastruktura.

Opis zadania

Ścieżka jest już tak dziurawa i zniszczona że remont w trybie pilnym jest konieczny, bo obecna infrastruktura zagraża bezpieczeństwu poruszających się tam osób. W zadaniu obligatoryjnie uwzględnić powinno się namalownie przejazdów rowerowych P11 i pasów dla pieszych przez drogi dojazdowe i obniżenie krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodnik ok. 400 m x 2m. 390 zł312 000 zł
2Ścieżka rowerowa ok. 400 m x 2m. 380 zł304 000 zł
3P11 i pasy dla pieszych przez drogi dojazdowe i obniżenie krawężników itp.40 000 zł
4Inne koszty,10 000 zł
Łącznie: 666 000 zł