zadanie nr 93

93. Umieszczenie 4 koszy na śmieci wzdłuż chodnika obok linii tramwajowej od stadionu Raków do skrzyżowania (ul. Bohaterów Katynia z Rakowską)


Lokalizacja

Limanowskiego 83 - Rakowska 57

Skrócony opis

Zbyt mała liczba koszy wzdłuż chodnika nie sprzyja zachowaniu czystości dzielnicy.

Opis zadania

Zbyt mała liczba koszy wzdłuż chodnika nie sprzyja zachowaniu czystości dzielnicy.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

13728,00

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Niezgodność z Uchwałą Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego Dz.U. Woj. Śl. z 2019 r.,poz.2310) zmienionej Uchwałą Nr 415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 czerwca 2020r. §5 ust. 2 pkt 15.
Zainstalowanie kosza przyulicznego wiąże się z koniecznością opróżniania pięć dni w tygodniu w dni robocze.
W związku z powyższym koszty utrzymania projektu przekraczają w kolejnych pięciu latach łącznie 30% wartości (koszt realizacji – 2.800,00 koszt eksploatacji – 13.728,00).