Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 132

132. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orlik-Rückemann


Lokalizacja

Orlik-Rückemann

Skrócony opis

Budowa ścieżki na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Legionów od strony wschodniej wzdłuż nowo budowanego chodnika o szerokości 2 m na długości około 1000 m 

Opis zadania

Budowa ścieżek rowerowych znacznie ułatwia rowerzystom przemieszczanie się na jednośladzie. Pozwala także doskonalić ich styl jazdy oraz umiejętności, bez potrzeby pokonywania ciasnych i krętych zakrętów oraz nierówności terenu. Ścieżki rowerowe wykonane w odpowiedni sposób są więc dostępne dla każdego rowerzysty. Budowa ścieżek rowerowych polega na wydzieleniu pasa drogi, po której będą mogli poruszać się rowerzyści. Następnie zostaje on oznaczony za pomocą  specjalnych znaków drogowych. Ścieżka rowerowa wymaga także wylania nawierzchni asfaltowej lub innej. To o wiele bardziej wygodne, niż poruszanie się po kostce brukowej, w które trzeba włożyć więcej wysiłku. Nawierzchnie asfaltowe, z których powstają ścieżki rowerowe, są komfortowe w użytkowaniu i wyróżniają się właściwościami antypoślizgowymi. Minimalizują także opór toczenia i gwarantują skuteczny proces hamowania. To wszystko przekłada się na bezpieczeństwo rowerzysty. Budowa ścieżki rowerowej jest również odpowiedzią na wzrost ochrony środowiska przez możliwe zwiększenie komunikacji rowerowej, a co za tym idzie obniżenie komunikacji mechanicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1opracowanie projektu
2przygotowanie podłoża pod ścieżkę
3położenie nowej nawierzchni bitumicznej
4oznakowanie poziome i pionowe
5łączne koszty 317 562 zł
Łącznie: 317 562 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach