Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 133

133. Wymiana nawierzchni chodnikowej wzdłuż ul. Okólnej na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego


Lokalizacja

Okólna 31/39,42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż ul. Okólnej na odcinków od kortów, przy SP41 do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego. Obecny stan nawierzchni chodnikowej jest bardzo w złym stanie i powoduje duże niebezpieczeństwo dla uczniów szkoły, ich rodziców oraz mieszkańców dzielnicy Tysiąclecia.

Opis zadania

Stan nawierzchni chodnikowej na ul. Okólnej na odcinku od kortów tenisowych, które mieszczą się przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego - po obu stronach jest bardzo zły i powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców, uczniów oraz pozostałych pieszych, a w szczególności osobom ze szczególnymi potrzebami, dla których poruszanie się jest bardzo utrudnione. każdego roku zwłaszcza po zimie, następują znaczne uszkodzenia nawierzchni chodnika. Płyty chodnikowe mają wybrzuszenia, w wielu miejscach są zapadnięte oraz połamane - wręcz pokruszone. kilkakrotnie płyty chodnikowe, na wskazanym  odcinku były demontowane(wykopy wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzenie światłowodu), a następnie układane, co spowodowało każdorazowo nowe uszkodzenia. Ze względu bezpieczeństwa realizacja wskazanego zadania jest bardzo potrzebna. Dodatkowym atutem są względy estetyczne związane z zakończeniem inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana płyt chodnikowych65 000 zł