zadanie nr 94

94. Instalacja kamery monitoringu miejskiego na wysokości przystanku zlokalizowanego przy ul. Mireckiego 31 trasa DK-1 obok szklane pomazane ekrany.


Lokalizacja

Mireckiego 31

Skrócony opis

Kamera zapewni zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z przystanku autobusowego jak również zabezpieczy szklane ekrany przed kolejnymi aktami wandalizmu.

Opis zadania

Kamera zapewni zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z przystanku autobusowego jak również zabezpieczy szklane ekrany przed kolejnymi aktami wandalizmu.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Po analizie posiadanej infrastruktury teletechnicznej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Referatem Monitoringu Wizyjnego Miasta Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie rozmieszczenia kamer, określono wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego w tym rejonie. Zgodnie z ustaleniami, budowa monitoringu wizyjnego wymaga montażu jednego stanowiska kamerowego składającego się z kamery obrotowej i stałopozycyjnej. Szacowany koszt instalacji takiego stanowiska kamerowego wynosi 50 000 zł. Należy również uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego - 12 000 zł oraz koszty związane z podłączeniem nowych kamer do istniejącej infrastruktury teletechnicznej - 10500 zł. Szacunkowy koszt wykonania monitoringu wizyjnego we wskazanej we wniosku lokalizacji może wynieść 72 500 zł. Z uwagi, że koszt utrzymania jednego stanowiska kamerowego w ciągu pięciu lat wyniesie 75 000 zł, co przekracza 30% kosztów realizacji inwestycji, zadanie nie może być dopuszczone do realizacji.