Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 162

162. Modernizacja boiska do koszykówki w dzielnicy Parkitka


Lokalizacja

Za budynkiem przy ul. Łódzka 33

Skrócony opis

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska do koszykówki przy ul. Łódzkiej 33. Zniszczona nawierzchnia, stare kosze powinny zostać wymienione, a boisko zaadoptowane również do gry w siatkówkę. Dostępność obiektu zostałaby zwiększona poprzez montaż oświetlenia. W naszej dzielnicy nie ma łatwo dostępnych obiektów sportowych, pomimo dużego zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży.

Opis zadania

Wymiana zużytej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową istniejącego boiska do koszykówki za budynkiem przy ul. Łódzkiej 33 z wyznaczeniem pola gry, wyposażenie boiska do gry w koszykówkę (montaż 2 koszy z siatkami) oraz siatkówkę (montaż 2 słupków z siatką), montaż oświetlenia - 1/2 reflektory, montaż ławki.

Zadanie obejmuje:
1. Wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową o wymiarach ok. 10m x 15m z wyposażeniem w sprzęt sportowy i wyznaczeniem pola gry.
2. Montaż oświetlenia - 1 lub 2 reflektory, pozwalające korzystać z boiska w późniejszych godzinach. Jest to o tyle ważne, że latem dopiero w godzinach wieczornych jest chłodniej.
3. Montaż ławki wandaloodpornej z oparciem - 1 szt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Boisko z nawierzchnią poliuretanową z 2 koszami oraz 2 słupkami z siatką110 000 zł
2Montaż reflektorów - 2 szt.30 000 zł
3Montaż ławki z oparciem - 1 szt.4 500 zł
Łącznie: 144 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000