Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 163

163. Kursy z udzielania pierwszej pomocy w szkołach średnich


Lokalizacja

Szkoły średnie w Częstochowie

Skrócony opis

Projekt zakłada wprowadzenie dla klas 1-3 szkół średnich kursu teoretyczno-praktycznego z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.Zajęcia powinny odbywać się cyklicznie a ćwiczenia powinny być wykonywane na fantomach i obejmować m.in.masaż serca,sztuczne oddychanie,opatrywanie ran i krwotoków,unieruchamianie złamań,reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń itp.

Opis zadania

Projekt zakłada wprowadzenie do szkół średnich w klasach 1-3 kursu teoretyczno-praktycznego ( z naciskiem na praktycznego)z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.
Zajęcia takie powinny odbywać się cyklicznie ponieważ jedna lekcja w ciągu kilku lat opierająca się głównie na teorii niewiele daje. Ćwiczenia te powinny odbywać się na fantomach i obejmować m. in. masaż serca, sztuczne oddychanie, opatrywanie ran i krwotoków, unieruchamianie złamań, reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, ataków epilepsji itp. Nauczą też jak prawidłowo i skutecznie podawać informację podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem służby ratowniczej.
Jeśli dziecko od najmłodszych lat będzie regularnie ćwiczyć różne formy udzielania pierwszej pomocy to po jakimś czasie w chwili takiego zdarzenia będzie wiedziało co robić i jak zareagować nie wpadając w panikę.
Zajęcia powinny odbywać się w szkołach na dodatkowych godzinach lub na jednej z lekcji wychowawczych przynajmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące z rzędu. Średnio takie kursy dla dorosłych trwają ok. 5-8 godzin w grupach do 15 osób. Biorąc pod uwagę klasy liczące średnio 18-25 uczniów i to, że mamy do czynienia z młodzieżą, której często należy powtarzać pewne czynności, czas ten na pewno trzeba wydłużyć. Chodzi o to aby każde z dzieci miało możliwość praktycznego wykonania zadania a nie tylko patrzenia jak wykonuje je kolega.
Zakres szkolenia i ilość godzin oczywiście należy dostosować do wieku dzieci.
Po zakończeniu całego szkolenia uczniowie będą mogli otrzymać w formie np. certyfikatu lub dyplomu potwierdzenie ukończenia takiego kursu.
Projekt obejmuje klasy 1-3 szkół średnich ponieważ w tej chwili jest rozpatrywany ogólnopolski projekt ustawy wprowadzający zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. W związku z tym aby nie dublować projektów a jednocześnie nie pozbawiać młodzieży pozyskania ważnych i praktycznych umiejętności ratowania życia i zdrowia w tym roku skupiamy się właśnie na pominiętych klasach w ustawie ogólnopolskiej.

Kursy udzielania pierwszej pomocy powinny być powtarzane raz na dwa lata w związku z tym im szybciej dzieci nauczą się praktycznych umiejętności tym większa pewność, że ktoś będzie potrafił nam pomóc.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1stworzenie harmonogramu dodatkowych godzin dla każdej klasy
2wybór osób lub firm które przeprowadzą kursy w szkołach
3przeprowadzenie kursów teoretyczno-praktycznych
4wręczenie uczniom potwierdzenia ukończenia kursu

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak