Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 165

165. Kurs z udzielania pierwszej pomocy w SP nr 53 w Częstochowie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie przy ul. Orkana 95/109

Skrócony opis

Projekt zakłada przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie kursu teoretyczno-praktycznego z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.Ćwiczenia te powinny odbywać się na fantomach i obejmować m.in.masaż serca,sztuczne oddychanie,opatrywanie ran i krwotoków,unieruchamianie złamań,reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, ataków epilepsji itp.

Opis zadania

Projekt zakłada przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie kursu teoretyczno-praktycznego ( z naciskiem na praktycznego)z udzielania pierwszej pomocy pod okiem doświadczonych ratowników medycznych.
Zajęcia takie powinny odbywać się cyklicznie ponieważ jedna lekcja w ciągu kilku lat opierająca się głównie na teorii niewiele daje. Ćwiczenia te powinny odbywać się na fantomach i obejmować m. in. masaż serca, sztuczne oddychanie, opatrywanie ran i krwotoków, unieruchamianie złamań, reagowanie w przypadku zasłabnięć i omdleń, ataków epilepsji itp. Nauczą też jak prawidłowo i skutecznie podawać informację podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem służby ratowniczej.
Jeśli dziecko od najmłodszych lat będzie regularnie ćwiczyć różne formy udzielania pierwszej pomocy to po jakimś czasie w chwili takiego zdarzenia będzie wiedziało co robić i jak zareagować nie wpadając w panikę.
Zajęcia powinny odbywać się w szkole na dodatkowych godzinach lub na jednej z lekcji wychowawczych przynajmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące z rzędu. Średnio takie kursy dla dorosłych trwają ok. 5-8 godzin w grupach do 15 osób. Biorąc pod uwagę klasy liczące średnio 18-25 uczniów i to że mamy do czynienia z dziećmi, którym często należy powtarzać pewne czynności, czas ten na pewno trzeba wydłużyć. Chodzi o to aby każde z dzieci miało możliwość praktycznego wykonania zadania a nie tylko patrzenia jak wykonuje je kolega.
Zakres szkolenia i ilość godzin oczywiście należy dostosować do wieku dzieci. Inny zakres będzie dla klas I-III a inny dla IV-VIII.
Po zakończeniu całego szkolenia uczniowie będą mogli otrzymać w formie np. certyfikatu lub dyplomu potwierdzenie ukończenia kursu.
Jeśli przydzielone środki nie pozwolą na przeszkolenie wszystkich klas to w zależności od kwoty należy szkolić uczniów poczynając od najstarszych klas po to, aby wychodząc ze szkoły potrafili już udzielić takiej pomocy w razie potrzeby.

Kursy udzielania pierwszej pomocy powinny być powtarzane raz na dwa lata w związku z tym im szybciej dzieci nauczą się praktycznych umiejętności tym większa pewność, że ktoś będzie potrafił nam pomóc.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1stworzenie harmonogramu dodatkowych godzin dla każdej z klas
2wybranie osób lub firmy która przeprowadzi takie kursy
3przeprowadzenie kursów we wszystkich klasach
4wręczenie uczniom potwierdzenia ukończenia kursu

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak