Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 167

167. Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór


Lokalizacja

ul.Jagiellońska (północna strona) na odcinku: przejazd przy Makro - wjazd na wiadukt nad ul.Bór

Skrócony opis

Zgłaszany projekt dotyczy modernizacji (z kostki brukowej na standard "asfaltowy") ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (jej północna strona, czyli po stronie Makro) na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Ścieżka powinna zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych (w miejscu gdzie jest sporo trawiastego "pobocza").

Opis zadania

Pomysłów dotyczących infrastruktury rowerowej mógłbym zgłosić kilka (albo i kilkanaście) ale z doświadczenia wiem, że im więcej zgłoszonych projektów tym bardziej głosy rowerzystów się rozkładają/rozpraszają i ...zazwyczaj żadne zadanie nie zostaje wybrane do realizacji tzn. finalnie rowerzyści nic nie "zyskują" (jakieś "drobniejsze" projekty, typu obniżenie krawężników czy poprawa bezpieczeństwa, nieraz przechodzą ale już projekty "średnie", dotyczące modernizacji starych,"z kostki na asfalt", ścieżek rowerowych bądź budowy zupełnie nowych odcinków - takie zadania rzadko zdobywają wystarczającą ilość punktów. W zeszłorocznej edycji BO w głosowaniu były tylko dwa projekty "rowerowe" - jeden w kategorii "Infrastruktura drogowa" - zadanie nr. 30 "Remont chodnika budowa ścieżki rowerowej Jana Pawła II" który w głosowaniu zajął 27 miejsce (1965 pkt) oraz drugi projekt w kategorii "Infrastruktura rowerowa" - zadanie nr 7 "Modernizacja ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór" w głosowaniu miejsce 30 (1744 pkt). Widać wyraźnie, że głosy rozłożyły się prawie po równo (przy czym drugi projekt był prawie 3-krotnie tańszy. Odpowiednia "wielkość/rozmach" zgłaszanego projektu a co za tym idzie jego koszt w mojej opinii również mają znaczenie, uważam że bardziej realne szanse mają projekty "średnie" tzn. w granicach do 250-300 tyś zł. Podsumowując tę przykrótką dygresję/analizę dotyczącą BO ...rowerzystów w Częstochowie jest całkiem sporo (widać to na ścieżkach szczególnie w sezonie, nie mówiąc już o weekendach i np. kierunku "na Olsztyn") ale tak jakoś ta nasza rowerowa brać/społeczność nie do końca potrafi się zmobilizować aby rok w rok (no dobra! ;) może być chociaż co drugi rok) w każdej edycji BO walnie głosować i zyskiwać dodatkowe (niejako "bonusowe") tzn. poza tymi powstającymi w ramach rowerowej polityki miasta - kolejne elementy/etapy bezpiecznej & komfortowej infrastruktury rowerowej. Odnoszę wrażenie :( że MY wszyscy liczni miłośnicy/amatorzy rowerów jakoś tak nie do końca potrafimy wykorzystać potencjał BO ...ale cóż poradzić, widocznie tak już musi być (?).

A teraz opis zgłaszanego projektu (powtórka z zeszłorocznej edycji) czyli: zadanie dotyczy modernizacji - z kostki brukowej na standard "asfaltowy" - ścieżki rowerowej przy ul.Jagiellońskiej (po jej północnej stronie czyli po stronie Makro) na odcinku: przejazd przy MAKRO - wjazd na wiadukt nad ul.Bór. Ścieżka powinna zostać również trochę poszerzona, na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami/przejściami dla pieszych gdyż jest tam trawiaste "pobocze". Z kolei odcinek z "asfaltem" na wiadukcie (tak jak po tej samej stronie ale z drugiego końca wiaduktu) poprawiłby komfort i bezpieczeństwo gdyż, chciał nie chciał, rowerzyści zjeżdżając z wiaduktu w kierunku Makro jeżdżą dość "dynamicznie" (ewentualnie już na tej nowej nawierzchni na zjeździe - może jakieś pasy akustyczne (?), które to ostatnio pojawiły się na ścieżkach rowerowych w kilku miejscach np. wiadukt Bohaterów Monte Cassino).