zadanie nr 96

96. Oczyszczenie ekranów dźwiękochłonnych przy dk 1


Lokalizacja

Al. Wojska Polskiego

Skrócony opis

Oczyszczenie z graffiti ekranów dźwiękochłonnych przy dk1

Opis zadania

Celem projektu jest oczyszczenie ekranów dźwiękochłonnych z nielegalnych graffiti w celu poprawienia estetyki miasta. Jest to droga o dużym natężeniu ruchu i zaniedbane ekrany wpływają na wizerunek miasta.

Na długości ekranów dźwiękochłonnych rozpocznie się przebudowa trasy DK-1.