Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 191

191. Modernizacja boiska w parku Parkitka


Lokalizacja

Rejon ul. Bialskiej

Skrócony opis

Modernizacja boiska do piłki nożnej polega na zakupie i montażu nowych bramek, piłkochwytów wokół pola boiska, krawężników oraz uzupełnienie trawnika i odmalowanie linii pola boiska.

Opis zadania

Modernizacja boiska do piłki nożnej polega na zakupie i montażu:
- dwóch bramek piłkarskich konstrukcji aluminiowej (wymiary: 5 m szerokości, 2 m wysokości),
- piłkochwytów z siatki polipropylenowej gr. 5 mm, o wysokości minimum 5 m wzdłuż krótszych boków boiska (2 x 30 m) oraz o wysokości minimum 3 m wzdłuż dłuższych boków boiska (2 x 62 m pomniejszone o wejście na boisko) mocowanych na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- krawężników pomiędzy słupkami, które zapobiegałyby wrastaniu trawy w siatkę i ułatwiały koszenie trawy (długość 184 mb),
- uzupełnienie trawnika w miejscach wydeptanych (skrót pieszy, okolice bramek),
- malowanie linii pola boiska.

Powyższe przyczyni się do popularyzacji zdrowego stylu życia i przywróci dawną świetlność boiska, które obecnie jest w złym stanie i nie zachęca do korzystania.
Ponadto podniesione zostanie bezpieczeństwo osób korzystających z boiska piłkarskiego jak i z placu zabaw znajdującego się w sąsiedztwie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Bramki piłkarskie7 000 zł
2Siatka polipropylenowa25 000 zł
3Słupki ocynkowane i malowane proszkowo wraz z akcesoriami100 000 zł
4Krawężniki25 000 zł
5Uzupełnienie trawnika10 000 zł
6Malowanie linii pola boiska5 000 zł
Łącznie: 172 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500