Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 199

199. Kino na Leżakach na Rakowie!


Lokalizacja

Realizacja wydarzenia w ogólnodostępnym miejscu na terenie dzielnicy

Skrócony opis

Kino na leżakach już od jakiegoś czasu wkradło się w serca częstochowianek i częstochowian, zaprośmy je ponownie do naszego miasta w 2024 r.!

Opis zadania

Leżaki pod gołym niebem, ogromny ekran, ciekawy film oraz przyjemne letnie temperatury -
to jedne z największych zalet seansów filmowych Kina na Leżakach. Podobnie jak w latach
poprzednich chcielibyśmy urozmaicić seans filmowy o odbywający się wcześniej festyn
podczas którego będzie można skorzystać z bezpłatnego poczęstunku, animacji dla dzieci,
malowania twarzy, a także wykonać badania i cieszyć się z muzyki towarzyszącej
atrakcjom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem ekranu, zapewnienie bezpieczeństwa, organizacja pikniku (poczęstunek, animacje i materiały niezbędne do ich przeprowadzenia) oraz prawa autorskie18 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.