zadanie nr 100

100. Nowa nawierzchnia ul. Geodetów


Lokalizacja

ul. Geodetów

Skrócony opis

Ul. Geodetów jest równoległa do ul. św. Brata Alberta (obecnie w remoncie) zapewniającą dojazd do wszystkich bocznych uliczek w tej okolicy oraz głównej ulicy wylotowej na trasę DK-1 ul. Makuszyńskiego. Dla mieszkańców bardzo duże znaczenie ma jej utwardzenie, gdyż obecnie po deszczu tworzą się duże kałuże i dziury, które ciężko jest ominąć.

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu nowej utwardzonej asfaltem nawierzchni całej ul. Geodetów (od ul. Sojczyńskiego-Warszyca do ul. Makuszyńskiego) oraz ustawieniu odpowiednich znaków drogowych Nowa nawierzchnia zapewni mieszkańcom dogodne warunki do jazdy samochodem, rowerem jak i innymi środkami komunikacji. Utwardzenie tej ulicy asfaltem będzie najlepszym wyjściem z sytuacji, gdyż obecnie w upalne dni za jadącymi samochodami ciągnie się fala kurzu. Na nowo utwardzonej drodze powinny również zostać ułożone progi zwalniające w co najmniej kilku miejscach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nowa asfaltowa nawierzchnia
2Ustawienie odpowiednich znaków drogowych
3Ułożenie na nowej jezdni progów zwalniających

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Droga wymaga opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę, regulacje stanu prawnego pasa drogowego.Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku budżetowego.