Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 220

220. STRADOM - bezpieczne zawracanie śmieciarek przy Hali Sportowej i SP nr 21 zamiast 300 m cofania


Lokalizacja

teren pomiędzy placem manewrowym przy Hali Sportowej i ul Wazów  

Skrócony opis

Odbiór odpadów ze SP nr 21, Hali Sportowej  i z  ulicy Wazów odbywa się  z drogi ślepo zakończonej. Długie  auta śmieciarek codziennie muszą ponad 300m cofać niebezpiecznie  pomiędzy parkującymi autami
Utwardzić 75m2  aby mogły zawracać śmieciarki. Umożliwi dostęp do  drogi pożarowej z pętlą do zawracania wozów ratowniczych wzdłuż Hali. Ustawienie  koszów do segregacji opakowań szkła i plastiku.

Opis zadania

BO nr 220
Zadanie zgłoszone do BO ma na celu poprawę  bezpieczeństwa i likwidacja jeżdżenia 300m tyłem długich na 16 m   śmieciarek po zamieszkałej ulicy Wazów , która jest ślepą droga wewnętrzną.
Można to wykonać na 3 sposoby:
- pierwszy zaproponowany do BO polega na przestawieniu kilku przęseł ogrodzenia z montażem zamknięcia otwieranego wg potrzeb do zawracania śmieciarek. Powinno się poprawić miejscowo podłoże gruntowe i niekoniecznie utwardzać brukiem.
- drugi sposób to po przestawieniu kilku przęseł ogrodzenia z montażem zamknięcia otwieranego wg potrzeb udrożnić przejazd pomiędzy  ulicami Wazów i Sabinowską  drogą p-pożarową wzdłuż hali sportowej.
- trzecie to przeniesienie punktu odbioru odpadów wg adresów obiektów użyteczności publicznej to jest na ulicę Sabinowską a nie Wazów. Zauważyć należy że do obsługi kilku domów  miesięcznie wystarczy kilka wjazdów smieciarek a na dzisiaj jest parę razy więcej niebezpiecznego jeżdżenia tyłem śmieciarek.
Również kwalifikowania zadania do inwestycji jest niejednoznaczne biorąc pod uwagę inne zadania dzielnicowe. Zadanie nr 220 dotyczy bezpieczeństwa jedynie tego miejsca w dzielnicy Stradom i niezrozumiałe jest przenoszenie zadania do ogólnomiejskie jakoby z tego rozwiązania miało korzystać całe miasto. A tym samym nie będzie głosów z miasta dla tak lokalne potrzeby.
Jeśli jednak te argumenty nie przemawiają to proszę przenieść zadanie do ogólnomiejskie.
Po gospodarsku to najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie dwóch zadań tj nr 220 i nr 414 bo obydwa dotyczą bezpieczeństwa, obydwa dotyczą tych samych działek, tego samego ogrodzenia  i obydwa zadania są na terenie zarządzanym przez gminne jednostki organizacyjne.
Henryk Dunal
poprzedni opis był taki:
Aby zrealizować zadania zawracania śmieciarek należy wykonać:
- przestawić 20mb betonowego ogrodzenia w nowe miejsce lub zdemontować i zamontować nowe ogrodzenie. Przy okazji przebudowy ogrodzenia w nowe miejsce  możliwy będzie  łatwiejszy dostęp do Hali Sportowej, na boisko Stradom a i do szkoły od strony ulic Piastowskiej i Wazów
- utwardzić  75 m2 na rozbudowę miejsca na zawracanie śmieciarek, korzystając z istniejącej pętli do zawracania wozów ratowniczych.

Zadanie to:
- umożliwi  zawracanie śmieciarek jak również innych aut na końcu ślepej ulicy
- poprawi bezpieczeństwo  zawracanie śmieciarek
- poprawi estetykę otoczenia szkoły, boisk sportowych i dzielnicy Stradom

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozebranie i przestawienie 20mb ogrodzenia8 000 zł
2utwardzenie 75m2 terenu20 000 zł
3zakup i montaż bramy wjazdowej8 000 zł
4ustawienie standardowych koszy do segregacji i systematyczna obsługa
Łącznie: 36 000 zł