zadanie nr 101

101. Fontanna na Placu Biegańskiego


Lokalizacja

Plac Biegańskiego

Skrócony opis

Duża okrągła fontanna na środku Placu Biegańskiego wzbogaci istniejącą pustą przestrzeń, która jest betonowym placem pomiędzy alejami. Fontanna sprawi, że z chęcią będzie się chciało spędzać czas w centrum miasta. Stworzy specyficzny klimat i umili czas mieszkańcom Częstochowy.

Opis zadania

Propozycja zmiany wyglądu oraz zagospodarowana Placu Biegańskiego w postaci fontanny spowodowałby większe zainteresowanie mieszkańców i turystów. Pobyt przy fontannie spowodowałoby to, że mieszkańcy i turyści mieliby gdzie spędzać wolny czas. Na pewno każdy by się przy niej zatrzymał by odpocząć. Teraz centrum Częstochowy to jedynie bezduszna pustka. Nawet mieszkańcowi nie chcę się tam iść, a co dopiero turystom.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na negatywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie ( pismo z dnia 05.10.2020r. znak C-ZZ.5183.13.2020.WS ). Uzgodnienia, a następnie pozwolenie w postaci decyzji administracyjnej są niezbędne z uwagi na lokalizację w strefie ochrony konserwatorskiej.
Ponad to projekt został również negatywnie zaopiniowany przez Zespół ds Estetyki Miasta.
Wobec powyższego zadanie musi być odrzucone z uwagi na brak zgodności z prawem.