Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 224

224. Expresowe namioty aluminiowe


Lokalizacja

Ul. Ludowa 58

Skrócony opis

Zakup dwóch namiotów expresowych do przeciwdziałania niekorzystnym warunkom atmosferycznym podczas festynów organizowanych w dzielnicy Kiedrzyn.

Opis zadania

Zakup dwóch expresowych namiotów aluminiowych znacząco poprawi jakość i komfort Mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych na organizowanych festynach i ważnych uroczystościach organizowanych na terenie dzielnicy Kiedrzyn. Dysponentem jest Rada dzielnicy Kiedrzyn a przechowywane będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 im.por. Michała Brzeskiego.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach